28 stycznia 2011

Jak mierzyć skuteczność PR

Przygotowujesz się do oceny skuteczności programu public relations. Chcesz zlecić to zadanie zewnętrznej firmie. Jakie punkty należy wziąć pod uwagę w pierwszej kolejności?

Oto osiemnaście kluczowych pytań, które należy zadać sobie przed zleceniem badań skuteczności działań public relations:

1. Jakie są, lub jakie były, konkretne cele i/lub zadania public relations, lobbingu i/lub programu marketingowego i czy można je przedstawić w sposób, który podlega wiarygodnemu pomiarowi? Na przykład, podwojenie liczby zapytań o konkretny produkt lub usługę w ciągu jednego roku? ... Zwiększenie liczby publikacji w prasie fachowej i uzyskanie większego wpływu na opinię publiczną w porównaniu z rokiem ubiegłym? ... Doprowadzenie do przyjęcia nowego rozwiązania prawnego? ... Poprawa rozpoznawalności marki, produktu lub wizerunku/reputacji organizacji w podstawowej grupie docelowej?

2. Kim są/były najważniejsze osoby występujące publicznie w imieniu organizacji jako jej rzecznicy w czasie realizacji programu public relations i komunikacji z opinią publiczną?

3. Jakie są/były podstawowe tematy, pojęcia, idee i przekazy, które organizacja starała się rozpowszechnić i/lub utrwalić?

4. Jakie były kluczowe grupy docelowe, do których były adresowane te przekazy?

5. Które kanały komunikacji były wykorzystane lub uznane za niezbędne do przekazania komunikatów? Na przykład, media, marketing szeptany, wysyłka bezpośrednia, wydarzenia specjalne?

6. Jakie konkretne strategie i taktyki były wykorzystane do realizacji programu public relations? Jakie były specyficzne elementy kampanii public relations?

7. Jaki jest/był czas realizacji programu/projektu public relations?

8. Jakie są/były oczekiwane efekty, rezultaty, korzyści programu public relations? Jeżeli zaplanowane/oczekiwane wyniki z jakichś powodów nie zostały osiągnięte, czy organizacja może zaakceptować to, co zostało zrealizowane?

9. Jaki jest związek pomiędzy tym co osiągnięto dzięki programowi public relations i innymi działaniami podejmowanymi przez organizację, na przykład, reklama, marketing i komunikacja wewnętrzna?

10. Kto jest bezpośrednią konkurencją organizacji? Kim są jej rzecznicy? Jakie są ich główne tematy, pojęcia, idee i przekazy, które starają się upowszechnić? Kim są ich główne grupy docelowe? Z jakich kanałów komunikacji najczęściej korzystają?

11. Jakie media są/były wykorzystywane przez konkurencję do realizacji konkretnego programu public relations?

12. Jakie szczególne materiały i środki public relations były wykorzystane do realizacji programu public relations? Czy jest możliwe zdobycie kopii informacji prasowych, materiałów marketingowych, tekstów wystąpień wyprodukowanych i rozpowszechnianych w ramach realizacji tego programu?

13. Jakie informacje są do dyspozycji osób przygotowujących badanie skuteczności działań public relations, których poznanie pozwoli uniknąć ponownego "odkrywania Ameryki" i umożliwi pozytywne i twórcze wykorzystanie aktualnej bazy wiedzy?

14. Jeżeli częścią programu badania skuteczności programu public relations jest analiza zawartości mediów, kto będzie odpowiedzialny za wyszukiwanie artykułów prasowych i informacji/relacji w mediach elektronicznych? Jakie są kryteria oceny treści i jakości wycinków i artykułów prasowych?

15. Które najważniejsze tematy i sprawy dotyczące przedsięwzięć public relations są/były szczególnie istotne podczas przygotowania projektu oceny skuteczności programu public relations?

16. Jaki jest czas/termin projektu badania skuteczności programu public relations? Jaki jest budżet i/lub finansowe ograniczenia projektu? Czy należy wyznaczyć priorytety?

17. Kto będzie końcowym adresatem wyników badania?

18. Jak będą wykorzystane przez organizację zlecającą wykonanie badania wszystkie zebrane dane?

Jak przygotowujesz się do oceny skuteczności działań public relations? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *