10 czerwca 2011

Uwaga! Powiem to tylko dwa razy

Proszę o uwagę, bo powiem to tylko dwa razy...

"Żeby skłonić pracowników do zrobienia czegoś, szefowie muszą poprosić ich co najmniej dwa razy," przeczytałem w majowym numerze Harvard Business Review.

Kierownicy korzystają z różnych narzędzi komunikacji z pracownikami, na przykład e-mail, telefon, intranet, kontakt bezpośredni, żeby powtórzyć i wzmocnić swoje komunikaty. Szefowie, którzy komunikują się za pośrednictwem kilku kanałów osiągają lepsze wyniki i szybciej realizują zadania.

Politycy doskonale zdają sobie z tego sprawę i do znudzenia powtarzają kluczowe przekazy. Eksperci marketingu i public relations także.

Dlaczego jest to potrzebne? Bo ludzie mają kontakt z wieloma informacjami (także poleceniami) i większą liczbą kanałów komunikacji.

Szefowie są przekonani, że warunkiem skutecznej komunikacji jest jasny przekaz. To nie do końca prawda. Pracownik musi czuć obecność przełożonego korzystającego z kilku kanałów komunikacji.

Niektórzy pracownicy stosują własne metody filtrowania, selekcji, oceny ważności komunikatów i podejmowania decyzji (ktoś ma czystą skrzynkę z pocztą przychodzącą?), ale większość skłonna jest ignorować lub odkładać lekturę informacji, szczególnie tych, które wiążą się z wykonaniem dodatkowej pracy.

Jeżeli nie poprosisz dwa razy, pracownik prawdopodobnie pomyśli, że nie jest to takie pilne lub ważne.

Druga prośba jest jak oliwa wlana w zawiasy skrzypiących drzwi.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *