12 listopada 2010

Typowy projekt PR

Jak wygląda typowy projekt public relations?

Typowy projekt jest kombinacją następujących ośmiu działań:

1. opracowanie zarysu strategicznego programu i terminarza, z uwzględnieniem audytu medialnego i treści podstawowego przekazu public relations,

2. redakcja materiałów prasowych, na przykład profil organizacji, opisy produktów, życiorysy członków zarządu,

3. redakcja i dystrybucja informacji prasowych, artykułów i streszczeń wystąpień publicznych,

4. stworzenie listy kontaktów medialnych i kontaktów z analitykami branży,

5. organizacja wywiadów z dziennikarzami i spotkań z analitykami branży, z uwzględnieniem dostarczania im materiałów informacyjnych i przygotowania rzecznika prasowego do każdego wywiadu,

6. szukanie okazji do zaistnienia w mediach przez analizę kalendarzy redakcyjnych, recenzji nowych produktów, nagród branżowych i przewodników dla klientów,

7. przygotowanie medialne szefów organizacji do wywiadów i spotkań z analitykami branży,

8. organizowanie wystąpień publicznych, z uwzględnieniem przygotowania treści prezentacji i materiałów dla mówców.

W czasie realizacji projektu PR przewidziane są tygodniowe raporty o najważniejszych zmianach i miesięcznie sprawozdania z wykonanej pracy.

Na zakończenie projektu przedstawia się całościową analizę zawartości mediów. Raport końcowy dotyczy jakości przedstawianych treści i trendów. Inne kryteria służą ocenie skuteczności programu w przekazaniu dokładnej, rzeczowej i stosownej informacji każdej grupie docelowej zgodnie z zaplanowanymi celami.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *