1 czerwca 2018

Prawdziwy cel przygotowania do zarządzania kryzysem

Golfistów można podzielić na dwie kategorie – tych, którzy wiedzą jak grać golfa i tych, którzy wiedzą i dobrze grają w golfa.

Podobnie jest z ekspertami zarządzania kryzysami. Pierwsza grupa wie jak to robić, druga – nie tylko wie, ale także robi to dobrze.

Jeśli czytasz ten blog regularnie, wiesz, że pomagam firmom i instytucjom przygotować się do zarządzania komunikacją kryzysową. Dzięki właściwemu przygotowaniu można nie tylko zwiększyć skuteczność komunikacji kryzysowej i ochronić reputację marki, ale także obniżyć koszty i skrócić czas kryzysu.

Podstawą skutecznej komunikacji jest plan kryzysowy. Dobry plan komunikacji kryzysowej podnosi wartość firmy lub instytucji, poprawia morale pracowników i zwiększa zaufanie interesariuszy do firmy lub instytucji.

Typowy proces przygotowania do zarządzania komunikacją kryzysową wygląda mniej więcej tak. Firma lub instytucja tworzy zespół odpowiedzialny za stworzenie planu kryzysowego. Plan jest zazwyczaj bardzo ogólny i pokazuje jak się zachować w określonych sytuacjach kryzysowych. Gotowy plan jest zatwierdzany przez kierownictwo, drukowany w kilku (lub kilkunastu) egzemplarzach i chowany do szuflady. Wyjmuje się go w sytuacji kryzysowej i postępuje zgodnie z instrukcjami z planu.

Realia zarządzania kryzysem są jednak takie, że zanim kierownictwo firmy lub instytucji sięgnie do planu, skutki kryzysowego zdarzenia już widać w mediach (reporterzy są na miejscu zdarzenia), a zaniepokojeni interesariusze dzwonią z pytaniami co się stało, co się jeszcze wydarzy i jaki jest plan działania.

A to oznacza, że zanim sięgniesz do szuflady, już masz do czynienia z pewnymi zdarzeniami, na które nie masz większego wpływu. Ich dynamika i zasięg w erze mediów społecznościowych jest trudny do przewidzenia.

Wiara, że plan kryzysowy "uratuje" każdą firmę lub instytucję jest nieuzasadniona. Plan oczywiście ułatwi ocenę sytuacji, organizację działania i podejmowanie decyzji (szczególnie w pierwszej fazie kryzysu), ale sam z siebie nie gwarantuje pełnego sukcesu.

Dlatego namawiam do innego podejścia.

Wyobraź sobie, że w konkretnej sytuacji kryzysowej cały zespół kryzysowy wie dokładnie:

1. jak ocenić skalę zagrożenia,

2. jak ocenić potencjalny wpływ tego zagrożenia na pracę firmy lub instytucji, jej reputację i kondycję finansową,

3. co zrobić i powiedzieć, żeby nie tylko opanować sytuację i powstrzymać eskalację ryzyka, ale także wzmocnić zaufanie interesariuszy i ochronić reputację marki.

Taki jest właśnie prawdziwy cel przygotowania do zarządzania kryzysem.

Gotowość do zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową oznacza, że każdy wydział, oddział terenowy i zespół nie tylko wie jak opanować sytuację, ale także potrafi aktywnie działać na rzecz ochrony reputacji i budowy zaufania do swojej firmy lub instytucji.

Gotowość do zarządzania kryzysem oznacza, że osoby odpowiedzialne za ocenę sytuacji i podejmowanie decyzji mają dostęp do najnowszych informacji i pracują zgodnie ze strategicznymi priorytetami (ludzie są ważniejsi od procedur i pieniędzy).

Gotowość do zarządzania kryzysem oznacza, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysem są upoważnione do podejmowania najważniejszych decyzji (w ramach ustalonego budżetu).

Gotowość do zarządzania kryzysem oznacza, że zespół kryzysowy nie ogranicza się do opanowania zagrożenia, ale robi wszystko, żeby wykorzystać kryzys do wzmocnienia zaufania interesariuszy do firmy lub instytucji.

Konkluzja

W golfie wygrywa ten kto trafi do 18 dołków jak najmniejszą liczbą uderzeń. W sytuacji kryzysowej liczba "dołków" jest zmienna – zależy od rodzaju, dynamiki i zasięgu kryzysu. Wygrywa ten kto zdobędzie przewagę na początku i nie odda jej do końca. Można to zrobić dzięki przygotowaniu i treningowi.

Przygotowanie do zarządzania kryzysem jest procesem – wymaga czasu, konsekwencji i energii. Pracując dla wielu firm i instytucji (dużych, średnich i małych) przygotowałem model optymalnego połączenia potrzeb moich Klientów z wyzwaniami nowoczesnej komunikacji w sytuacji kryzysowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej jak przygotować swoją firmę lub instytucję do zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową, proszę o kontakt. Mój telefon: 77 543 24 25.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *