4 września 2011

10 mądrych definicji public relations

Na jednym z blogów o public relations znalazłem zdanie, że "PR właściwie jest nie do opisania".

Wszystko można opisać – ale najpierw trzeba to zrozumieć.

Public relations często błędnie kojarzone jest z rozpowszechnianiem informacji prasowych, komunikacją "samouwielbienia", reklamą i promocją sprzedaży. Co więcej, wielu szefów organizacji nie rozumie i nie chce przyjąć do wiadomości jak ich poczynania i reakcje są postrzegane przez różne grupy otoczenia.

W największym skrócie, public relations to zarządzanie publicznym wizerunkiem (tym jak jesteś postrzegany) i tożsamością (tym jaki jesteś).

Public relations to pielęgnowanie dwustronnej otwartej komunikacji i pamiętanie, że w procesie komunikacji zmieniają się nie tylko odbiorcy tych działań, ale także nastawienie i zachowanie samej organizacji.

Oto 10 mądrych definicji public relations:

1. Public relations to starania o pozyskanie społecznego wsparcia dla działań, spraw, ruchów społecznych i organizacji poprzez informację, perswazję i adaptację.

   – Edward Bernays

2. Public relations to element zarządzania komunikacją między organizacją a jej otoczeniem.

   – James Grunig

3. Public relations jest funkcją zarządzania o ciągłym i planowym charakterze, dzięki której organizacja pozyskuje i podtrzymuje zrozumienie, sympatię i poparcie, tych którymi jest obecnie zainteresowana lub może być zainteresowana w przyszłości – przez badanie ich opinii o organizacji, w celu maksymalnego dostosowania do nich swoich celów i działalności, aby osiągnąć – poprzez planowe, szerokie rozpowszechnianie informacji – lepszą współpracę ze społeczeństwem oraz bardziej skutecznie realizować swoje interesy.

   – Międzynarodowe Stowarzyszenie Public Relations (IPRA)

4. PR jako funkcja zarządzania obejmuje dwa podstawowe zadania: wnioskowanie (przewidywanie), analiza i interpretacja opinii publicznej, nastawienia i problemów, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na działalność i plany organizacji oraz doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli organizacji w sprawach zasad działania i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich publicznych aspektów oraz społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności własnej organizacji.
  
   – Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA)

5. PR to celowe, planowe i ciągłe starania o zbudowanie i utrzymanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

   – Brytyjski Instytut Public Relations (CIPR)

6. Praktyczne działania w ramach public relations to dziedzina sztuki i gałąź nauki społecznej polegająca na analizie tendencji, przewidywaniu ich konsekwencji, doradztwie dla kierownictwa różnych instytucji oraz wdrażaniu zaplanowanych programów działań, które będą służyć zarówno danej instytucji, jak i dobru publicznemu.

   – Deklaracja Meksykańska

7. Public relations to promocja wzajemnych kontaktów i dobrej reputacji pomiędzy osobą, firmą lub instytucją a innymi osobami, szczególnymi grupami odbiorców lub ogółem społeczeństwa, poprzez dystrybucję łatwo interpretowanych materiałów i rozwijanie przyjaznej wymiany zdań oraz ocena reakcji danej grupy odbiorców.

   – Webster New International Dictionary

8. Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji.

   – Sam Black

9. Najważniejszym, fundamentalnym elementem praktyki public relations jest nastawienie umysłu. Jest to po części filozofia, a po części sposób myślenia. Ujmując całą rzecz najkrócej – wartościowe rezultaty działań public relations to wywołanie reakcji w postaci motywacji do dokonania zakupu lub uwierzenia w coś lub w kogoś.

   – Charles H. Zeanah

10. PR to informacja plus dopasowanie plus integracja.

   – Alfred Oeckl

Która z tych definicji najwierniej – Twoim zdaniem – oddaje dzisiaj istotę public relations? Czy znasz definicję, którą warto dopisać do tej listy? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *