9 marca 2013

Jeśli chcesz się przebić przez cały ten zgiełk w mediach...

Od kilku miesięcy pracuję z klientem nad przygotowaniem reakcji na poważną korektę polityki rządowej.

Moim zadaniem jest opracowanie strategii medialnej i przekazów, które zostaną zauważone przez decydentów, liderów opinii i media.

Oczywiście, brak szczegółowych informacji o treści reformy i konkretnej daty, nie ułatwia zadania, ale mimo to zrobiliśmy już wiele rzeczy.

Oto nad czym pracowaliśmy:

1. Analiza wszystkich potencjalnych scenariuszy – w tym przypadku jaka będzie treść rządowej korekty – i decyzje o stanowisku klienta w każdym przypadku.

2. Opracowanie kluczowych przekazów i konsultacje ze współpracującymi z nami reporterami informacji. Przekazy muszą być proste, jasne i rzeczowe – poparte przekonującymi dowodami, liczbami i raportami. W naszych przekazach są także uwzględnione tzw. trudne kwestie.

3. Przygotowanie rzeczników prasowych (głównego i rezerwowego) do wywiadów dla różnych mediów – prasa, radio, telewizja, na żywo lub nagrywanych, media branżowe lub popularne.

4. Wybór formy komunikacji – informacja prasowa, oferta wywiadu lub konferencja prasowa.

5. W przypadku konferencji prasowej lub briefingu wybór godziny, która umożliwi szybkie przekazanie relacji w głównych dziennikach i następnego dnia w prasie.

6. Wstępna rezerwacja miejsca na konferencję prasową z łatwym dojazdem i odpowiednim wyposażeniem (mikrofony, oświetlenie, sprzęt audiowizualny, monitory, dyskretne pomieszczenia na indywidualne wywiady).

7. Szkolenie medialne i próba konferencji prasowej. Przebieg konferencji nie może zależeć od dziennikarzy – kontrolowanie tego, co się dzieje na konferencji prasowej wymaga odpowiedniego treningu.

8. Przygotowanie zdjęć dla telewizji. Stacje telewizyjne być może zechcą zapowiedzieć ogłoszenie naszego stanowiska i będą potrzebować ciekawych ujęć do ilustracji tematu. Propozycja wcześniejszego zrobienia nagrania filmowego – lub dostarczenie własnego materiału – pozwoli nam przejąć inicjatywę i wpłynąć na to, co pokażą media.

9. Odpowiedzi na pytania: jakie będzie nastawienie reporterów do tego, co zrobi rząd i co możemy zrobić, żeby media zechciały uwzględnić – lub nawet przyjąć – nasz punkt widzenia.

10. Na koniec, wykorzystanie wszystkich kontaktów (formalnych i nieformalnych) do zdobycia gotowego projektu reformy – co umożliwi jeszcze lepsze przygotowanie się do tego, co powie rząd!

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *