12 marca 2012

Nowa definicja public relations

Public relations polega na znalezieniu dziennikarza, który napisze o Twoim kliencie, produkcie lub usłudze i maksymalnym kontrolowaniu tego procesu.

Jak Ci się podoba taka definicja public relations?

Amerykańskie Stowarzyszenie Public Relations (PRSA) zakończyło kampanię, której celem była aktualizacja definicji public relations.

Najwięcej głosów zdobyła definicja:

"Public relations jest procesem strategicznej komunikacji, który buduje wzajemnie korzystne relacje pomiędzy organizacjami i ich grupami opinii publicznej."

Pod uwagę brano też dwie propozycje:

1. "Public relations jest funkcją zarządzania badaniem, komunikacją i współpracą z grupami opinii publicznej w celu zbudowania wzajemnie korzystnych relacji."

2. "Public relations jest strategicznym procesem zaangażowania pomiędzy organizacjami i grupami opinii publicznej w celu osiągnięcia wzajemnego zrozumienia i realizacji celów."

I ja mam to powtórzyć moim klientom?

Język definicji

Nowa próba zdefiniowania dyscypliny, która czerpie siłę z dynamicznie zmieniającego się rynku mediów i służy firmom i organizacjom odnoszącym sukcesy dzięki swoim wyjątkowym wyróżnikom okazała się równie bezowocna jak produkcja identycznych jabłek.

A co powiesz na taką definicję?

Public relations pomaga ludziom powiedzieć właściwe rzeczy właściwym grupom odbiorców we właściwym czasie we właściwy sposób.

Albo: public relations pomaga odnosić sukcesy dzięki zdobyciu zainteresowania, zaufania i zrozumienia wśród ludzi i organizacji, od których zależy stan Twego bankowego konta.

Albo tak: public relations chroni reputację organizacji w branży i jej lokalnych, globalnych i wirtualnych społecznościach.

Proste i bez branżowego żargonu. Idealne? Na pewno nie, ale zrozumiałe.

Definicje są potrzebne i ważne jakie słowa się w nich znajdą, szczególnie w public relations i komunikacji.

Więcej niż relacje z mediami

PR przez 100 lat było definiowane przez pryzmat relacji z mediami, bo to było zrozumiałe dla klientów. Artykuł w prasie, wywiad w telewizji, udział w radiowej debacie – to były konkretne fakty. Wycinek prasowy, jak ulotkę reklamową, można pokazać klientowi.

Teraz płacimy za to rachunek.

Public relations to także planowanie kryzysowe, monitoring mediów, zarządzanie problemami, tworzenie kluczowych przekazów, wystąpienia publiczne, imprezy specjalne, targi, wystawy, komunikacja wewnętrzna, media społecznościowe, lobbing, audyty, badanie opinii publicznej, relacje z liderami opinii, relacje z blogerami, konkursy, inspirowanie trendów, itd.

Czy można uzgodnić jedną definicję dla profesji, która ma tyle twarzy?

Definicja i reputacja

Nowa, nawet genialna, definicja nie zmieni wizerunku public relations. Wizerunek może zmienić aktywna promocja etycznych praktyk, stworzenie wiarygodnych metod pomiaru i oceny efektów i tłumaczenie liderom biznesu roli zarządzania reputacją.

Przyszłość PR nie zależy od definicji, ale tego jak wykorzystamy nowe narzędzia, szczególnie pomiaru efektów, czy przestaniemy wystawiać faktury za przepracowane godziny i zaczniemy rozliczać się z konkretnych wyników. Zyska na tym nasza wiarygodność, a budżety PR nie będą redukowane w pierwszej kolejności w czasie kryzysu.

Dopiero wtedy można pomyśleć o nowej definicji public relations.

Jakie jest Twoje zdanie? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *