10 kwietnia 2017

7 form rozliczeń z agencją PR

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z agencją PR, na pewno chcesz wiedzieć ile to kosztuje i jakie są formy rozliczeń.

Honoraria agencji PR zależą od trzech głównych czynników:

1. Lokalizacja. Najdroższe są agencje w dużych miastach (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Gdańsk). Wynika to głównie z wyższych technicznych kosztów prowadzenia agencji i wyższej średniej płacy w tych miastach.

2. Specjalizacja. Niektóre specjalizacje PR są droższe (na przykład nowoczesne technologie, ochrona zdrowia i finanse), inne tańsze (na przykład turystyka, moda i uroda). Najdroższe jest zarządzanie kryzysowe – bez względu na branżę.

3. Wielkość agencji. Wielkie, międzynarodowe agencje są droższe od małych firm z niższymi kosztami administracyjnymi.

Agencje PR stosują różne stawki (od 2 do 20 tysięcy złotych netto miesięcznie), ale większość wybiera jedną z 7 form rozliczeń finansowych:

1. Ryczałt.

Ryczałt jest stałą miesięczną lub kwartalną opłatą za usługi PR uzgodnione w kontrakcie (zwykle na minimum 3 miesiące). Ryczałt płatny jest z góry. Jeśli w kontrakcie jest zakaz pracy dla konkurencji klienta, agencja może doliczyć sobie honorarium z tytułu ewentualnych zysków utraconych z powodu wymuszonego kontaktem odrzucenia oferty konkurencyjnej firmy.

2. Ryczałt z limitem godzin.

Stałe honorarium połączone z określeniem maksymalnej liczby godzin jaką agencja przepracuje dla klienta. Jeśli pojawią się dodatkowe potrzeby (na przykład w sytuacji kryzysowej), agencja doliczy je do faktury (po akceptacji dodania tych godzin przez klienta).

3. Stawka za godzinę pracy.

Agencja wystawia na koniec miesiąca fakturę na podstawie iloczynu liczby godzin i uzgodnionej stawki za godzinę. Stawki godzinowe w tej samej agencji mogą się różnić w zależności od rodzaju i trudności zadania.

4. Honorarium za projekt PR.

Projekt PR (na przykład premiera produktu lub organizacja konferencji prasowej) ma określony początek i koniec. Agencja wystawia fakturę na uzgodnioną sumę (bez względu na liczbę przepracowanych godzin). Agencja zwykle oczekuje zadatku (20-30%).

5. Honorarium uzależnione od efektu.

Ta forma rozliczenia jest wygodna dla klientów, którzy nie mogą zainwestować w PR dużo pieniędzy i ryzykowna dla agencji PR. Za to ryzyko agencja oczekuje wysokiej premii. Jeśli projekt się powiedzie (w mediach pojawi się pozytywna informacja o kliencie agencji), całościowy koszt takiego rozliczenia jest dużo wyższy od płatności za projekt (pkt. 4).

6. Honorarium za usługę PR.

Niektóre agencje PR mają w ofercie wybrane usługi, na przykład pisanie informacji prasowych, prowadzenie bloga, produkcja materiałów wideo, itp. Jest to wygodne dla klientów szukających konkretnych usług, ale rozwiązanie ryczałtowe jest bardziej efektywne dla firm potrzebujących pełnego zestawu usług PR.

7. Dodatkowe wydatki.

Bez względu na formę rozliczeń należy się spodziewać dodatkowych opłat za usługi zlecane przez agencję wykonawcom zewnętrznym, na przykład badania rynkowe, monitoring mediów, druk plakatów, transport, catering, itp.

Jeśli masz pytanie o nasze stawki i formy rozliczeń za usługi PR, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 543 24 25.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *