13 października 2014

Kto może zrobić karierę w PR

Jednym z większych wyzwań dla osób rozpoczynających pracę w public relations jest obiektywna i w miarę pełna ocena swoich możliwości. Jak to zrobić?

Proponuję wykorzystać najbardziej popularną strategiczną technikę porządkowania informacji – analizę SWOT.

Dokładna i rzetelna analiza SWOT pokazuje silne i słabe strony praktyka PR oraz jego szanse i zagrożenia.

Silne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia

W analizie SWOT trzeba odpowiedzieć sobie na pytania w czterech kategoriach. Odpowiedzi muszą być szczere – bez tego nie można rzetelnie opisać sytuacji i pokazać co wymaga poprawy.

I. Silne strony

W tej części analizujmy plusy praktyka PR. Na przykład:

1. Co robisz lepiej od innych?

2. Jakie masz pozytywne cechy charakteru?

3. Czy wykształcenie, certyfikaty i konkretne umiejętności (na przykład znajomość języków obcych) pomagają Ci w pracy?

4. Czy Twoi znajomi pomagają budować Twój profesjonalny wizerunek i pozytywną reputację?

5. Jakie plusy dostrzegają u Ciebie znajomi, klienci i współpracownicy?

II. Słabe strony

W tej części opisujemy czynniki, które utrudniają osiąganie dobrych wyników w PR. Na przykład:

1. Jakie masz złe nawyki w pracy?

2. Czy masz luki w wykształceniu?

3. Jakich brakuje Ci umiejętności?

4. Czy ludzie, z którymi się często spotykasz nie pomagają Ci w budowaniu pozytywnego wizerunku i dobrej reputacji?

III. Szanse

W tej części przedstawiamy zewnętrzne (niezależne bezpośrednio od Ciebie) czynniki, które ułatwiają lub mogą ułatwić zdobycie i utrzymanie pracy w PR. Na przykład:

1. Jaka jest sytuacja na rynku pracy w PR?

2. Czy branża PR się rozwija?

3. Czy w PR szuka się ludzi z Twoim wykształceniem i umiejętnościami?

4. Czy brakuje specjalistów w pewnych dziedzinach, na przykład relacje inwestorskie, lobbing, zarządzanie komunikacją online?

5. Czy branża PR ma korzystny wizerunek i pozytywną reputację?

IV. Zagrożenia

W tej części omawiamy zewnętrzne czynniki, które utrudniają lub mogą utrudnić zdobycie i utrzymanie pracy w PR. Na przykład:

1. Czy branża PR przechodzi poważne zmiany strukturalne lub technologiczne?

2. Czy w Twojej specjalizacji jest duża konkurencja?

3. Czy wprowadzono nowe standardy, którym nie jesteś w stanie sprostać?

4. Czy obowiązki rodzinne mogą utrudnić Ci znalezienie lub utrzymanie pracy w PR?

Przykładowa analiza SWOT

I. Silne strony

1. Jestem kreatywny. Zaskakuję często klientów śmiałymi i oryginalnymi rozwiązaniami problemów.

2. Znakomicie się komunikuję z klientami i współpracownikami.

3. Potrafię zadawać celne pytania, dzięki którym można szybko dojść do sedna sprawy.

II. Słabe strony

1. W pracy skupiam się na terminowym wykonaniu zadania i z tego powodu czasem to, co zrobię nie jest najlepszej jakości.

2. Nie potrafię ukryć zdenerwowania kiedy mam zbyt wiele zadań do wykonania w krótkim czasie.

3. Nie lubię bezpośrednich spotkań z klientami. Mam wrażenie, że marnuję czas.

III. Szanse

1. Konkurencyjna agencja PR podwyższyła stawki za obsługę PR dla mniejszych firm.

2. W przyszłym miesiącu wezmę udział w szkoleniu medialnym. Liczę, że dużo się nauczę.

3. Dyrektorka działu komunikacji wewnętrznej w naszej firmie w przyszłym miesiącu idzie na urlop macierzyński. Będę mógł dużo się nauczyć zastępując ją w czasie jej absencji.

IV. Zagrożenia

1. Piotr, jeden z moich współpracowników, przygotowuje lepsze prezentacje i ma większe szanse w konkursie na stanowisko dyrektora ds. komunikacji korporacyjnej w naszej firmie.

2. Z powodu zwolnień w naszym dziale mam za dużo pracy i mniej czasu na nowe i oryginalne pomysły.

3. Sytuacja w naszej branży nie jest wesoła. Firmy redukują zatrudnienie. U nas też już mówi się o planowanych zwolnieniach.

Jak oceniasz swoje szanse zrobienia kariery w PR? Napisz o tym w komentarzu.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *