18 października 2015

Go, czyli jak zbudować skuteczną strategię medialną

W strategii chińskiej gry planszowej go – nazywanej "cesarzem wszystkich gier" – chodzi o otoczenie własnymi kamieniami terytorium większego niż terytorium przeciwnika.

W strategii medialnej chodzi o "otoczenie" mediów atrakcyjnymi przekazami i ciekawymi tematami z lepszym skutkiem niż to robi konkurencja.

Oto 10 punktów budowania skutecznej strategii medialnej:

1. Odpowiedz na dwa pytania: dlaczego i do kogo

Jeśli wiesz dlaczego szukasz kontaktu z mediami i do kogo chcesz dotrzeć, nie marnujesz czasu, energii i pieniędzy na chaotyczne decyzje i pozorne działania – to, co robisz jest bardziej precyzyjne i skuteczne.

Celem współpracy z mediami może być zwiększenie rozpoznawalności marki, poprawa reputacji, popularyzacja wartościowej idei, promocja imprez firmowych lub przedstawienie opinii na temat planowanych zmian w prawie.

Grupami docelowymi działań PR mogą być politycy, liderzy opinii, własna branża, partnerzy handlowi, dostawcy, konsumenci lub cała opinia publiczna.

2. Wybierz media oraz programy i audycje

Po wyborze celów i grup docelowych sporządź listę kontaktów medialnych z nazwiskami, numerami telefonów i adresami e-mail do najważniejszych dziennikarzy i redaktorów w mediach, które chcesz zainteresować tym, co robisz.

Na liście kontaktów medialnych mogą być elektroniczne media krajowe i regionalne (radio i telewizja), lokalne gazety oraz magazyny tematyczne i wydawnictwa branżowe. Lista powinna być aktualizowana minimum raz w kwartale.

3. Opracuj spójne i przekonujące przekazy

To, co mówisz jest dzisiaj tak samo ważne jako to, co robisz. Skuteczna komunikacja z rynkiem musi być jasna, spójna i konsekwentna.

Każdy kontakt z mediami należy wykorzystać do przekazania aktualnych kluczowych komunikatów (najważniejszych informacji i opinii). Tak buduje się silną markę i wiedzę o tym, co jest dla Ciebie ważne, co robisz i za czym się opowiadasz.

W przypadku szczegółowych kwestii, które wymagają zajęcia stanowiska trzeba opracować dodatkowe punkty, szczególnie kiedy dotyczą polityki lub drażliwych tematów. Przed występem w mediach dobrze jest je przetestować na szkoleniu medialnym.

4. Opracuj jasną politykę przygotowania materiałów dla mediów

Trudno prowadzić skuteczną komunikację z mediami bez sprawnej procedury tworzenia i zatwierdzania w firmie materiałów prasowych.

Zespół PR musi mieć dużą swobodę działania – w dobie mediów społecznościowych nie ma czasu na długie dywagacje.

5. Przygotuj materiały dla mediów

Oto przykłady materiałów dla mediów:

a. krótkie biogramy i zdjęcia najważniejszych pracowników,

b. historia firmy (najważniejsze daty, podstawowe produkty i najnowsze sukcesy),

c. studia przypadku z opisem rozwiązanych problemów,

d. opinie zadowolonych klientów,

e. ciekawe zdjęcia i materiały video pokazujące co robisz i dlaczego to jest ważne dla klientów.

Nie dołączaj wszystkich materiałów do każdej informacji prasowej. Może być tak, że konkretny temat będzie wymagał innego studium przypadku lub nowego zdjęcia.

6. Opracuj politykę komunikacji w mediach społecznościowych

Strategia medialna musi brać pod uwagę to, co firma mówi w mediach społecznościowych. Osoba odpowiedzialna za prowadzenie i koordynację komunikacji w serwisach społecznościowych musi znać – jako członek firmowego zespołu PR – najnowsze kluczowe komunikaty i aktualne plany firmy.

Strategia komunikacji w mediach społecznościowych zależy od ogólnej strategii biznesowej firmy, ale musi być bardziej "osobista". Na Twitterze i Facebooku rozmawiają ludzie – nie marki.

7. Zorganizuj burzę mózgów

Przeprowadź w zespole PR burzę mózgów, żeby zebrać tematy, którymi można zainteresować dziennikarzy i pomysły co zrobić, żeby były bardziej atrakcyjne dla mediów i wybranych grup docelowych.

Przygotuj plan i harmonogram działania – zrób opis tego, jak to wszystko wykorzystać w mediach.

8. Wybierz osoby do wypowiedzi w mediach

Wybierz osoby, które będą udzielały wywiadów. Każda musi być wiarygodna i dostępna nawet po godzinach pracy. Powinna lubić dziennikarzy i mówić jasno, rzeczowo i przekonująco.

Każdy kto występuje w mediach w imieniu firmy musi znać aktualne kluczowe komunikaty i – jeśli jest taka potrzeba – przejść szkolenie medialne.

9. Przygotuj film promocyjny

Film promocyjny, infografika i zdjęcia, które mogą wykorzystać bezpłatnie dziennikarze zwiększają medialną atrakcyjność informacji. Dla reporterów telewizyjnych możliwość zrobienia ciekawego nagrania wideo to często podstawowy warunek zainteresowania się tematem.

Materiały video stwarzają także fantastyczną możliwość dotarcia ze swoim przekazem do szerokiej grupy odbiorców przez firmową stronę WWW albo na YouTube.

10. Ustal sposób pomiaru efektu

Dobra strategia medialna zwiększa skuteczność komunikacji, ale bez pomiaru efektu nie wiesz co udało się zrealizować, a co wymaga poprawki.

Dobrze jeśli pomiarem końcowego wyniku zajmą się osoby, które – znając cele – nie brały bezpośrednio udziału w realizacji strategii. To zwiększa obiektywizm i wartość oceny – cząstkowej (poszczególne elementy) i całościowej.

Konkluzja

Opracowanie strategii medialnej wymaga dużo pracy, ale bez tego trudno wyobrazić sobie skuteczną komunikację z mediami i wykreowanie tematów, które przyniosą pozytywny i wartościowy rezonans w prasie, radiu i telewizji.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu strategii medialnej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 543 24 25.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

Adres e-mail *

Wiadomość *