16 stycznia 2017

7 porad jak poprawić skuteczność komunikacji kryzysowej w firmach produkcyjnych

Gdyby Twoja firma stanęła jutro oko w oko z kryzysem, czy zespół kryzysowy wiedziałby co zrobić? Jak byś sobie poradził z komunikacją z pracownikami, klientami, mediami, dostawcami i innymi ważnymi interesariuszami?

Pytam nie po to, żeby straszyć. Jedno zlekceważone zagrożenie może zepsuć reputację firmy, zrujnować jej finanse i w konsekwencji doprowadzić do bankructwa.

Firmy produkcyjne najbardziej odczuwają skutki katastrof żywiołowych, na przykład dużych opadów śniegu lub deszczu, powodzi, huraganów, trąb powietrznych, itp.

Oto przykłady problemów z jakimi się borykają w kryzysie:

1. katastrofa budowlana,

2. uszkodzenie konstrukcji hal produkcyjnych,

3. utrata połączeń telefonicznych,

4. zniszczenie infrastruktury informatycznej,

5. odcięcie dostawy prądu,

6. zalanie całego zakładu lub jego części,

7. pożar całego zakładu lub jego części.

Niestety, nie wszystkie firmy produkcyjne są przygotowane do skutecznego zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową. Często uważają, że planowanie kryzysowe jest zbyt skomplikowane lub nie wiedzą od czego zacząć.

Zarządzanie kryzysem i komunikacją kryzysową w firmach produkcyjnych jest trudne z kilku powodów:

1. Zakłady, linie produkcyjne, maszyny i urządzenia są rozlokowane w różnych miastach lub nawet krajach, co wiąże się z różnymi zagrożeniami w różnym czasie, na przykład nagłe załamanie pogody, pożar, zmiana sytuacji politycznej, przestępstwo, itp.

2. Duże zróżnicowanie rodzaju i skali zagrożeń, na przykład skażenie środowiska, awaria maszyn lub wypadek pracownika.

3. Trudność w dotarciu do wszystkich pracowników w sytuacji kryzysowej, szczególnie tych, których praca polega na stałym przemieszczaniu się na terenie zakładu.

Stąd potrzeba przygotowania i przećwiczenia na szkoleniach skutecznych technik komunikacji.

Oto 7 porad jak poprawić skuteczność komunikacji kryzysowej w firmach produkcyjnych:

1. Opracuj jasne definicje opisujące co jest kryzysem. Nie każde potencjalne zagrożenie zamienia się w kryzys. Klarowna definicja kryzysu pozwoli szybko zdecydować czy należy uruchomić kryzysowe procedury i powiadomić członków zespołu kryzysowego.

2. Wybierz scenariusze, które są najbardziej prawdopodobne i najgroźniejsze. Na przykład: czy zakład znajduje się blisko dużej rzeki lub fabryki chemicznej? Jeśli tak, oceń ryzyko powodzi, eksplozji lub skażenia chemicznego.

3. Opracuj plany działania dopasowane do wybranych scenariuszy. Żaden plan nie będzie pasował idealnie do konkretnego kryzysu. Dlatego przygotuj plan pasujący do maksymalnej liczby scenariuszy.

4. Stwórz scentralizowany system dowodzenia komunikacją kryzysową. W sytuacji kryzysowej nie ma czasu na jałowe dyskusje. Firma musi mieć lidera i jego zastępcę. W zespole kryzysowym każdy musi znać swoje role i zadania.

5. Zorganizuj centrum zarządzania kryzysowego. Oprócz głównego centrum kryzysowego przygotuj także centrum rezerwowe poza terenem zakładu, w odległości i kierunku uzależnionym od prawdopodobnych scenariuszy (powódź, eksplozja, pożar, itp.). Centra kryzysowe (główne i rezerwowe) powinny mieć dostęp do Internetu i połączeń satelitarnych, być wyposażone w komputery, projektory i flipcharty, mieć swoją ochronę oraz zapasy żywności i wody.

6. Przygotuj aplikację kryzysową. Większość ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysem i komunikację kryzysową nie będzie siedziała przed komputerem w chwili wybuchu kryzysu. Dobra aplikacja umożliwi dostęp do planu kryzysowego, dokumentów, szablonów komunikatów, list kontaktów, numerów telefonów, itp.

7. Oceń skuteczność zarządzania kryzysem. Włącz do procedury zarządzania kryzysem analizę i ocenę działania. Co zdało egzamin? Co zawiodło? Co należy poprawić?

Na koniec. Każdy plan MUSI być sprawdzony w działaniu na symulacji kryzysowej. Bez regularnych ćwiczeń i testów zespół kryzysowy nie będzie w stanie skutecznie uporać się z kryzysem.

Jak oceniasz przygotowanie swojej firmy do zarządzania kryzysem i komunikacją kryzysową? Czy obecne procedury pomagają zarządzać kryzysem czy przeszkadzają? Wiesz co i jak poprawić?

Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu firmy do komunikacji kryzysowej, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 543 24 25.

Brak komentarzy:

Napisz do mnie

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *